OPREMA ZA SIMULTANO PREVOĐENJE

Simultano prevođenje internacionalnih dešavanja je jedan od najzahtevnijih procesa, posebno kada je reč o višejezičkim skupovima sa relejnim prevođenjem, pa je upravo to razlog zbog koga je i oprema za realizaciju ovakvih dešavanja po pravilu izrazito sofisticirana i veoma kompleksna.


Taiden HCS-5100 Digital InfraRed Sistem je jedan od najprestižnijih proizvoda ove kompanije koji je utemeljen na višegodišnjem predanom radu njenih istraživačkih i kreativnih timova. Reč je o složenom kongresnom sistemu koji predstavlja jedno od globalno najkompetentnijih rešenja u domenu ispunjenja tehnoloških zahteva definisanih potrebom realizacije i praćenja simultanog prevoda tokom multijezičnih internacionalnih skupova i drugih srodnih dešavanja.


Pomenuti sistem predstavlja skup nekoliko međusobno zavisnih podsistema koji obuhvataju Digitalne InfraRed Predajnike serije HCS-5100M, Digitalne Prevodilačke Jedinice serije HCS-4385U, familiju Digitalnih InfraRed Radijatora HCS-5100T, Digitalne InfraRed Prijemnike serije HCS-5100R, te drugu prateću prevodilačku i korisničku opremu.


Taiden HCS-5100M Digital InfraRed Predajnik je centralni uređaj ovog sistema i namenjen je procesuiranju ulaznih audio sadržaja, bilo iz internog prevodilačkog ili nekog eksternog audio sistema, te modulisanju istih u adekvatne digitalne signale koji će se kao finalni proizvod u narednoj fazi distribuirati ka krajnjim korisnicima, odnosno neposrednim učesnicima dešavanja. Osim govornih informacija u noseći signal se modulišu i druge prateće informacije kao što su npr. broj korisničkog kanala, naziv jezika na koji se prevodi i druge.


Taiden HCS-4385U Digitalne Prevodilačke Jedinice predstavljaju osnovni prevodilački alat namenjen neposrednom prevodilačkom radu uz mogućnost praćenja ulaznih govornih modulacija i svih relejnih prevoda, te internoj manipulaciji prevodilačkih kanala. Navedeni sistem podržava rad sa maksimalno 64 kanala što u praktičnom smislu znači da je moguće ostvariti istovremeno prevođenje na maksimalno 64 jezika, dok svaki prevodilački kanal podržava istovremeni rad do 8 prevodilačkih pulteva, a to opet znači da jedan ovakav sistem može da podrži istovremeno angažovanje do 512 prevodilaca što je u realnim okolnostima skoro nedostižan broj.


Taiden HCS-5100T Digital InfraRed Radijatori jesu uređaji namenjeni neposrednoj distribuciji modulisanih sadržaja putem infracrvenih svetlosnih talasa. U zavisnosti od veličine i konfiguracije konferencijskog prostora, te obima ulaznih jezičkih parametara, definišu se i adekvatne potrebe u pogledu broja, snage i drugih značajnih karakteristika radijatora.


Konačno, Digitalni InfraRed Prijemnik HCS-5100R je uređaj namenjen neposrednom praćenju simultanog prevoda unutar radne zone zatvorenog konferencijskog prostora. InfraRed prijemnik preuzima infracrvene svetlosne talase emitovane iz InfraRed radijatora, nakon čega vrši njihovu demodulaciju i konverziju, te krajnjim korisnicima prosleđuje adekvatan audio sadržaj i druge značajne informacije.


Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije o ovom segmentu Taiden ponude u sekciji za preuzimanje ćete pronaći generalni katalog i brošure sa preciznim tehničkim specifikacijama ili nas možete kontaktirati neposredno i odmah ćete dobiti kvalifikovanu ponudu za Vaš specifičan projekat.
Daljim korišćenjem ovog sajta prihvatate naše web kolačiće čija je isključiva svrha analitika saobraćaja i unapređenje sadržaja na istom. Prihvatam